SYNSTORES / HRS - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

AKO SA PRENÁŠAJÚ DÁTA ZO SENZOROV DO GATEWAYA?
Rádiový signál, frekvencia 868,3 MHz.

PRENOS DÁT Z GATEWAYA DO CLOUDU?
Pomocou dátovej SIM a LTE modemu.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ CLOUDU, KDE SÚ DÁTA ULOŽENÉ.
Microsoft Azure, zabezpečenie podľa štandardu Microsoft pre cloudové aplikácie (ISO 27001).

POTREBUJEM PRÍSTUP DO INTERNEJ IT SIETE? POTREBUJEM KOOPERÁCIU INTERNÉHO IT ODDELENIA?
Nie. Systém spĺňa požiadavky normy EN 12830:2018, je teda plne autonómny, nezávislý (to vyžaduje norma). Nepotrebujete teda ani prístup do vnútornej IT siete a infraštruktúry, nehrozia žiadne interferencie, nepotrebujete interné Wi-Fi ani inštalovať dodatočnú Wi-Fi. Pre IT to neznamená žiadne riziká ani žiadne náklady a ani žiadne požiadavky na IT oddelenie a infraštruktúru. Naopak, systém môže poskytovať internému IT a Q manažmentu cenné dáta.

MÔŽEME SI DÁTA UKLADAŤ NA VLASTNÝ INTERNÝ SERVER?
Norma EN 12830 vyžaduje, aby sa v aplikácii zabránilo manipulácii s dátami, preto nie je ukladanie na vlastnom serveri povolené – toto musí byť zabezpečené cloudovým serverom. Môžeme však poskytovať dáta v ľubovoľnom formáte na vlastné využitie zákazníkom a na integráciu týchto dát do iných systémov. Na účely HACCP sa musí používať aplikácia HRS a výstupy z tejto aplikácie – práve kvôli norme EN 12830, podľa ktorej je tento systém testovaný.

VYHOTOVENIE SENZORA: AKÁ JE „VÝPLŇ“ SENZORA?
Dizajn senzora je skonštruovaný podľa triedy IP65 (vodotesné), „výplň“ tvorí elektronika, batéria, celý „vnútorný“ priestor je odolný proti vode a nie je prístupný (použité batérie a elektronika dovoľujú tento postup = batéria sa nemusí meniť, elektronika sa neopravuje – v prípade poruchy sa vymení celý senzor – výmena je otázkou sekúnd)

AKÝ TYP SENZORA VYUŽÍVATE?
Teplotný senzor s digitálnym výstupom a vnútornou kalibráciou, s max. toleranciou +/-0,3 °C.

AKÁ JE ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE?
Môžeme konštatovať, že garantovaná životnosť batérie je minimálne 10 rokov, výpočty ukazujú životnosť až 40 rokov v trvalých teplotách do -30 °C. Výrobca batérií má v niektorých senzorových aplikáciách dlhodobo také batérie v prevádzke už vyše 30 rokov a stále fungujú. „Výdrž“ batérie je daná taktiež unikátnou architektúrou firmvéru a SW, ktorý zaisťuje minimalizáciu spotreby elektrickej energie potrebnej na prevádzku senzora.

MÁ SYSTÉM CERTIFIKÁT HACCP?
Senzory sú testované podľa aktuálnej normy EN 12830:2018 (to je v súčasnosti platná vykonávacia norma pre verifikáciu vlastností tepelných senzorov a systémov v oblasti skladovania a distribúcie potravín. Táto skutočnosť môže byť platným východiskom pre využitie pri tvorbe interných predpisov a plánov HACCP a môže sa tak stať integrálnou súčasťou týchto plánov HACCP – a zaisťovať tak kontrolu kritických bodov teplotného reťazca. Český metrologický inštitút vykonal kompletné testovanie a systém Synstores tomuto testovaniu vyhovel. Môžeme doložiť oficiálny report z testu od Českého metrologického inštitútu.


Navštivte nás na veletrhu

Využijte jedinečné příležitosti prohlédnout si plně funkční systém bezdrátových čidel Synstores a seznámit se s novými funkcemi aplikace pro monitoring teplot, HACCP, energií a prodejní plochy.euroshop hvezda

Hala 15 - stánek A02